Top_logo


Etablerat 1981
8 anställda
Omsättning ca 10 MSEK
Sund ekonomi med AAA rating

Produkter:
-Kabel (el, tele data), agentur för ledande Europeiska och Asiatiska producenter
-Sladdställ, agentur för ledande Europeiska och Asiatiska producenter
-Skarvsladd. agentur för ledande Europeiska och Asiatiska producenter
-Teletillbehör, Sveriges bredaste utbud för teletillbehör för fast telefoni
-Datatillbehör, komplett utbud från ett brett utbud av leverantörer
-Kondensatorer, Agentur för den italienska kondensatorproducenten ICAR
-Kontaktdon, Agentur för den franska koaxialdonsproducenten SOFIM
-Eltejp
-Kabelhanteringsutrustning, Agentur för Bouharmont

Tjänster:

-Kablagetillverkning
    -Kapning
    -Skalning
    -Kontaktering (crimpning)
    -Stickproppsmontering
    -Paketering

-OEM Paketering
    -Paketering av Ert kablage/teletillbehör/kontaktdon efter era behov

-Säkerhetslager
    -Vi håller säkerhetslager av Er produkt utifrån era prognoser för att kunna korta era ledtider.

Kvalitet i alla led
Svepros strävan är att produkter och tjänster skall ha en kvalitetsnivå som lever upp till kundens behov, krav och förväntningar. För att nå målet kvalitet i alla led har vi en s.k. ”nollvision” inom Svepro. Det gäller samtliga medarbetare och har följande kravlista.

Allt vi producerar skall efterfrågas av våra kunder. Kvalitet är alla medarbetares ansvar. Kvalitet är när kunden kommer tillbaka – inte produkten. Kvalitet är rätt produkt, leverans vid rätt tidpunkt och till rätt pris. All personal har ansvar och befogenheter att förbättra kvaliteten på företagets rutiner, produkter och tjänster.

Varje medarbetare skall ha en förståelse om vilka uppgifter som skall utföras och vilka krav som ställs på dem, ha motivation genom god kunskap om produkterna och marknaden, kvalitet, egenskaper, innehåll prisnivå etc. Ge god, korrekt och snabb information och service. Ha social kompetens, förmåga att bygga upp relationer med alla i organisationen, kunder och andra i nätverket. Ägna mest tid till det operativa.

 

 

 

 

 

 

© Copyright protected. design by: ixa.se  tel: +46 (0)227-133 05 • fax: +46 (0)227-130 95 • info@svepro.se
replica watches sale | rolex replica sale | rado replica | replica watches